6 Şubat 2010 Cumartesi

Degaje yakalı kazak ve yapılışının anlatımı

Degaje yakalı kazak ve yapılışının anlatımı
http://www.orgumodelleri.org/wp-content/uploads/2010/02/degaje-yakal%C4%B1-kazak.jpg
Malzemeler:Orta kalınlıkta yünlü el örgü ipliği (yak 140 m/50 gr): yak 550 (600 – 650) gr şarap kırmızısı; 4 numara yuvarlak örgü şişi, 80 cm uzunlukta
, 4,4,5 ve 5 numara yuvarlak örgü şişleri, 40 cm uzunlukta; 4 numara çorap şişleri.
Düz yüz: Gidiş sırasını yüz, dönüş sırasını ters örün. Düz ters: Gidiş sırasını ters, dönüş sırasını yüz, yuvarlak sıralarda yalnızca ters örün.
Haraşo: Gidiş- ve dönüş sırasını yüz örün. Lastik örgü: 2 ters ilmek I yüz ilmek çapraz sürekli değiştirerek Ajur desen: Örnek şemasına göre çalışın. Sağ dış kenardaki sayılar gidiş sıralannı ya da 2. yuvarlak sıraları göstermektedir Dönüş sıralarında ya da ara yuvarlak sıralarda ilmekleri göründükleri gibi örün, çapraz ilmekleri çapraz örün, dolamaları dönüş sıralannda ters, ara yuvarlak sıralarda yüz örün, ancak 76. ve 86. yuvarlak sıralarda işaret açıklamalanna göre çalışın, yüz ve birbirinin üstünden geçirerek birlikte örülmüş ilmekleri dönüş sırasında ters, ara yuvarlak sıralarda yüz, ters birlikte örülmüş ilmekleri ara yuvarlak sıralarda ters örün. Örnek semasındaki boş alanlar eksiltmelerle ortaya çıkmakta olup ve örgü sırasında dikkate alınmamaları gerekmektedir I. – 154. sıralan ya da yuvarlak sıraları I defa örün, sonra 155. -158. sıralan sürekli tekrarlayın. işaret açıklamaJan:
@ = I dolamadan I yüz ilmek I yüz ilmek çapraz artırın. Ömek denemesi: 23 ilmek ve 30 sıra Ajur desen esnetmeden ölçülerek I 10 x 10 cm
Arka ve ön parça: 4 numara şişle kol evlerine kadar yuvarlak sıralar halinde örün ancak daha önce yan kenarlardaki çıkıntıları açık sıralar olarak çalışın, çiftli ok = yan orta. Sivri çıkıntılar için 2 ilmekle başlayın ve I. sırada her ilmekten I yüz ilmek, I yüz ilmek çapraz örün = 4 ilmek Örnek şemasına göre çalışmaya devam edin ve şemada verildiği şekilde her 2. sırada her iki yanda I ilmek artınn, 22. sırada 24 ilmeği şişte bekletin. Arka ve ön parçalardan her biri için 64 (75-86) ilmekle başlayın ve aralara sivri çıkıntıları alın = 176 (198-220) ilmek Yuvarlak sıralar halinde çalışmaya devam edin, bu arada * a – b okları arasını örün, *sonra b – c arasındaki motifi toplam 5 (6-7) defa uygulayın*; yıldızlar arasını I defa tekrarlayın. Kalça yuvarlaklığı için 5 I. ve 55. yuvarlak sırada yalnızca yan kenarlara gelen iki motifte yan ortada motif başına 2 ilmek = 4 ilmek her yuvarlak sırada eksiltin, kalan motifleri aynı şekilde örmeye devam edin = 168 (190 – 212) ilmek.Yan eğimler için 76. ve 84. yuvarlak sıralarda yalnızca yan ortalardaki iki motifte her yuvarlak sırada 4 ilmek artırın i 176 (198-220) ilmek Toplam 48 cm = 147. yuvarlak sırada yan ortalardaki iki motifte ortadaki 8 ilmeği kapatın ve bu noktadan itibaren 80 (91-102) ilmek açık sıralar halinde örmeye devam edin. Ön parçanın ilmeklerini bekletin ve önce arka parçayı tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için 149.- 154. arada şemada verildiği şekilde her iki yanda 2x 2 ilmek ve 2 x I M kapatın. = 68 (79 -90) ilmek Kol evinden 20 (20-21) cm = 60 (60-64) sıra sonra tüm ilmekleri bir defada kapatın. Ön parçanın beklettiğiniz ilmeklerini şişe alın ve arka parça gibi örün Ancak kol evinden 13 (13-14) cm = 38 (38-42) sıra sonra yaka açıklığı için ortadaki 24 (29-34) ilmeği kapatın ve iki tarafı ayn olarak tamamlayın. Bu arada yaka açıklığı kenannda her 2. sırada 5 x I ilmek daha kapatın.Yaka açıklığı 7 cm = 22 sıra olunca kalan 17 (20-23) ilmeği omuz için bir defada kapatın.
Kollan 4 numara şişle 56 (56-60) ilmekle başlayın ve açık sıralar halinde ajur desende çalışın. Örnek şemasına göre 23. sırada kenar ilmekten sonra b (b-d) okuyla başlayın, b – c okları arasındaki motifi toplam 4 (4—5) defa isteyin, sonra e (e – f) okuna kadar olan ilmekleri ve kenar ilmek örün.örgü Kısa eğik kısım için 4 cm = 12 sıra sonra her iki yanda I ilmek, sonra izleyen her 4. sırada 6 x I ilmek daha kapatın. = 42 (42-46) ilmek. Sonra kol eğimi için 13 cm = 40 sıra sonra her iki yanda I ilmek ve her izleyen 4. sırada 19×1 ilmek daha artırın = 82 (82-86) ilmek. Artırdığınız ilmeklerde desene uyum sağlayın, bu arada aynı sıradaki dolama ve birlikte örülmüş ilmek sayılarının birbiriyle aynı olması gerektiğine dikkat edin. 40 cm = 120 sıra sonra kol yuvarlaklığı için her iki yanda 4 ilmek, sonra her izleyen 2. sırada I x 3 ilmek, I x 2 ilmek, 19×1 ilmek ve I x 2 (2-3) ilmek, ardından kalan 22 (22-24) ilmeği bir defada kapatın.
Bitirilmesi: Omuz dikişlerini kapatın. Yaka açıklığı kenarından 4,5 numara şişle 93 (102-1 I I) ilmek alın ve yuvarlak sıralar halinde 3 cm lastik örün Sonra tüm ilmekleri bir defada kapatın. Ön ve arka parçanın her birinin çıkıntıları arasına 4,5 numara şişle 64 (75-86) ilmek üzerinden haraşo örün Bu arada her sıranın sonunda çıkıntının eğimli kenarından 2 ilmek ilave olarak alın, dönün, I. ilmek ters örer gibi örmeden alın, sonra devam edin. Yak. 2 cm sonra tüm ilmekleri bir defada kapatın. Arka parçayı aynı şekilde çalışın. Kol dikişlerini kapatın. Sivrilik için çorap şişleriyle kol ağızlannda tam dikiş yerinden 3 ilmek alın ve düz ters örün, bu arada her sıranın sonunda buna ek olarak 2x 3 ilmek ve I x 5 ilmek alın, her defasında dönün, I. ilmek ters örer gibi örmeden alın, sonra devam edin =
25 ilmek. Bundan sonra kol ağızlann-dan 29 (29-33) ilmek alın ve 54 (54-58) ilmek üzerinden yuvarlak sıralar halinde yak I cm düz ters örün, sonra ilmekleri kapatın. Yan dikişleri kapatın. Kollan takın. Degaje yaka: Çorap şişleriyle 141 ilmekle başlayın ve yuvarlak sıralar halinde lastik örün. Genişliği artırmak için 5 cm sonra 4,5 numara şişle ve toplamda 17 cm sonra 5 numara şişle çalışmaya devam edin.Yaka boyu 33 cm olunca tüm ilmekleri bir defada kapatın.
Paylaş

0 Yorum:

Yorum Gönder