26 Kasım 2008 Çarşamba

Bebek Aşıları Ve Yan Etkileri .

Bebek Aşıları Ve Yan Etkileri .
Aşılar sağladıkları büyük faydalara karşın bazı yan etkilere de sahiptir. Bunlar hastalığı geçirmeye kıyaslandığında çok daha hafiftirler. Çok nadiren ağır yan etkiler oluşabilir. Bu ağır yan etkiler bazen vücudun aşırı duyarlılığından kaynaklanmakta bazen de aşının içersindeki mikrobun (Antijen) özelliğinden dolayıdır. Yan etkiler her aşının kendisine ait bölümlerde detaylı anlatılacaktır. Burada genel olarak değinilecek olursa; yan etkiler sık değildir ama bu yan etkilerin içersinde sıklıkla lokal etkiler ön plandadır, enjeksiyon yerinde hassasiyet, ağrı, sıcaklık artışı, kızarıklık ve vücutta ateştir. En ağır olan yan etki ise ansefalit denilen menenjite benzer bir tür beyin iltihabının oluşmasıdır. Bu olay dünyada sayılı vakada oluşmuş, çok kesin olarak sebebi de ortaya konulmamış olaylardır. Bu durumdan bazıları aşıdaki antijeni (aşıların hazırlanmasında kullanılan mikrop) veya aşının diğer bileşenlerini sorumlu tutmuşlar bazıları da yapılma hatasına (deri altı-adale içersine yapılacağına damara denk gelip hemen kana karışmasına) bağlamışlardır.
Aşıların incelenmesi.

* Verem Aşısı –BCG
* Difteri-Boğmaca-Tetanoz
* Çocuk Felci – Polio
* Kızamık
* Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak –KKK—MMR
* Heamifilus Influenza Tip B – HİB
* Hepatit B- Sarılık
* Hepatit-A Sarılık
* Grip Aşısı
* Su Çiçeği – Varicella
* Kuduz – Rabies HDCV
* Diğer aşılar
o Meningokok Aşısı
o Pnömokok Aşısı
o Rotavirus aşıları
o Tifo aşıları
o Sitomegalovirus aşıları
o Sarı Humma, Aday HIV (AIDS), Lyme hastalığı aşıları da vardır
Paylaş

0 Yorum:

Yorum Gönder